۞ Các bài khác ۞
܀ Nghi Thức thọ Tam quy, Ngũ giới và Bát quan trai giới Kinh Sách
܀ Cấp Cô Độc Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Tàu hủ kho tương Ẩm Thực Chay
܀ Xử trí khi trẻ chảy máu cam Y Học Đông Tây
܀ Trị mề đay Y Học Đông Tây
܀ Tam Tạng kinh điển nguyên thủy Kinh Sách
܀ Nghi thức trì trú Đại Bi Kinh Sách
܀ Sự tích Phật Thích Ca Mâu Ni Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Đề Bà Đạt Đa Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Còn Đâu Thơ Thiền


Là Phật tử thì phải luôn tu tâm, sửa tánh và hướng thượng.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ