۞ Các bài khác ۞
܀ Bình minh trên Thiền thất Thơ Thiền
܀ Khoai tây xào Ẩm Thực Chay
܀ Sự tích Quan Âm Thị Kính Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Trị biến chứng tiểu đường Y Học Đông Tây
܀ La Hầu La Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Vu Lan Nhớ Mẹ Thơ Thiền
܀ Mì Quảng Ẩm Thực Chay
܀ Nghi thức trì trú Đại Bi Kinh Sách
܀ Quán Niệm Hơi Thở (Anapana Sati) Kinh Sách
܀ Kinh Nhựt hành của người tại gia tu Phật Kinh Sách


Ở đời đừng cầu không khó khăn hoạn nạn, vì không khó khăn hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ