۞ Các bài khác ۞
܀ Căn bản pháp hành Thiền Kinh Sách
܀ Đề Bà Đạt Đa Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Sự tích Đường Huyền Trang Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Chữa rối loạn tiêu hóa Y Học Đông Tây
܀ Mùa xuân Phật hiện Thơ Thiền
܀ A La Hán gặp nạn Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Hủ tiếu Nam Vang Ẩm Thực Chay
܀ Canh nấm hạt sen Ẩm Thực Chay
܀ Trị mụn Y Học Đông Tây
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ bão lụt miền Trung 2009 (đợt 2) Hoạt Động Từ Thiện


Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là có ý mưu đồ.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ