۞ Các bài khác ۞
܀ Bún xào Ẩm Thực Chay
܀ Cõi An Nhiên Thơ Thiền
܀ Bún Măng Ẩm Thực Chay
܀ Trị cảm sốt Y Học Đông Tây
܀ Như lòng Bụt thương Thơ Thiền
܀ Nghi Lễ công phu chiều Kinh Sách
܀ Chả giò Ẩm Thực Chay
܀ Vu Lan Nhớ Mẹ Thơ Thiền
܀ Căn bản pháp hành Thiền Kinh Sách
܀ Nghi thức trì trú Đại Bi Kinh Sách


Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là có ý mưu đồ.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ