۞ Các bài khác ۞
܀ Phở Ẩm Thực Chay
܀ Mùa xuân Phật hiện Thơ Thiền
܀ Khái quát lịch sử truyền bá kinh điển và đặc điểm của Kinh tạng Nikàya Kinh Sách
܀ Đạo đức Thơ Thiền
܀ Bông hẹ xào Ẩm Thực Chay
܀ Bún xào Ẩm Thực Chay
܀ Tiếng ru ngàn đời Thơ Thiền
܀ Da Xá Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Kiều Trần Như Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Nghi thức trì trú Đại Bi Kinh Sách


Vượt lên khỏi đam mê ái nhiễm thấp hèn như những đóa sen vượt lên từ trong bùn.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ