۞ Các bài khác ۞
܀ Súp măng tây cua biển Ẩm Thực Chay
܀ A La Hán gặp nạn Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Bốn mươi tám đại nguyện của Phật A Di Đà Kinh Sách
܀ Kiều Trần Như Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Mất mẹ Thơ Thiền
܀ Bánh bao Ẩm Thực Chay
܀ Canh chua Ẩm Thực Chay
܀ Chả giò Ẩm Thực Chay
܀ Người Trung Quốc đầu tiên xuất gia Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Cấp Cô Độc Tích Phật Và Bồ Tát


Phật tử chân chính là những người luôn biết lỗi mình, biết nhận sai và biết sửa lỗi.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ