۞ Các bài khác ۞
܀ Kinh cho người bệnh Kinh Sách
܀ Phở Ẩm Thực Chay
܀ Chả chưng Ẩm Thực Chay
܀ Cơm chiên cá mặn Ẩm Thực Chay
܀ Bước hành hương vào hạ Thơ Thiền
܀ Kinh nhật tụng cư sỉ (tóm tắt) Kinh Sách
܀ Nghi Lễ công phu chiều Kinh Sách
܀ Canh chua Ẩm Thực Chay
܀ Tàu hủ kho tương Ẩm Thực Chay
܀ Nghi thức trì trú Đại Bi Kinh Sách


Là Phật tử thì nên ít nói chuyện quấy của người.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ