۞ Các bài khác ۞
܀ Sự tích Mục Kiền Liên Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Thực Tập Thiền Quán (Thiền Minh Sát) Kinh Sách
܀ Kinh Nhựt hành của người tại gia tu Phật Kinh Sách
܀ Canh cải rong biển Ẩm Thực Chay
܀ Mùa xuân Phật hiện Thơ Thiền
܀ Kinh tăng chi bộ Kinh Sách
܀ Trị ho cho trẻ em hiệu quả Y Học Đông Tây
܀ Khái quát về nguồn gốc kinh A-hàm Kinh Sách
܀ Trị cảm sốt Y Học Đông Tây
܀ Trị biến chứng tiểu đường Y Học Đông Tây


Người con Phật không bao giờ làm cho ai lo sợ và bất an.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ