۞ Các bài khác ۞
܀ Bò kho Ẩm Thực Chay
܀ Sự tích Chuẩn Đề Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Trị biến chứng tiểu đường Y Học Đông Tây
܀ Năm pháp tu Thơ Thiền
܀ Nghi Thức thọ Tam quy, Ngũ giới và Bát quan trai giới Kinh Sách
܀ Nui xào thập cẩm Ẩm Thực Chay
܀ Cho bỏ lúc trăm năm Thơ Thiền
܀ Bún xào Ẩm Thực Chay
܀ Da Du Đà La Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Mười hai đại nguyện của Đức Quán Thế Âm Kinh Sách


Là Phật tử không bon chen đua đòi và làm nô lệ cho dục vọng.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ