۞ Các bài khác ۞
܀ Trị ung thư Y Học Đông Tây
܀ Tu đi kẻo trể lỡ xuân thì Thơ Thiền
܀ Tàu hủ kho tương Ẩm Thực Chay
܀ Tự tri Thơ Thiền
܀ Cơm chiên cá mặn Ẩm Thực Chay
܀ Kính mừng Phật đản Thơ Thiền
܀ Trị biến chứng tiểu đường Y Học Đông Tây
܀ Cá kho Bồ Đề Ẩm Thực Chay
܀ Nghi thức trì trú Đại Bi Kinh Sách
܀ Sự tích Đường Huyền Trang Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát


Không dứt được tham, sân, si thì sẽ không bao giờ phát trí tuệ.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ