۞ Các bài khác ۞
܀ Sự tích Chuẩn Đề Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ La Hầu La Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Kinh nhật tụng cư sỉ (tóm tắt) Kinh Sách
܀ Nghi thức tụng niệm Kinh Sách
܀ Tàu hủ kho nước dừa Ẩm Thực Chay
܀ Năm pháp tu Thơ Thiền
܀ Kinh tụng Kinh Sách
܀ Hoa rụng sân chùa Thơ Thiền
܀ Nghi thức trì trú Đại Bi Kinh Sách
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ bão lụt miền Trung 2009 (đợt 1) Hoạt Động Từ Thiện


Người con Phật không quá phụ thuộc bởi ăn sang, mặc đẹp, nhà cao cửa rộng.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ