۞ Các bài khác ۞
܀ Bì cuốn Ẩm Thực Chay
܀ Căn bản pháp hành Thiền Kinh Sách
܀ Tàu hủ kho nước dừa Ẩm Thực Chay
܀ Lịch sử Tam Tạng kinh điển Kinh Sách
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ động đất ở Haiti 2010 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Trị Gout (Gút) Y Học Đông Tây
܀ Trị gan mật Y Học Đông Tây
܀ Nui xào thập cẩm Ẩm Thực Chay
܀ Mùa xuân Phật hiện Thơ Thiền
܀ Thập tam Tổ Sư Tích Phật Và Bồ Tát


Người con Phật không bao giờ làm cho ai lo sợ và bất an.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ