۞ Các bài khác ۞
܀ Hủ tiếu Nam Vang Ẩm Thực Chay
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ bão lụt miền Trung 2010 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Sự tích Phổ Hiền Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Tì Xá Khư Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Măng xanh xào tàu hủ Ẩm Thực Chay
܀ Nét Cọ Cuộc Đời Thơ Thiền
܀ Bún Măng Ẩm Thực Chay
܀ Thực Tập Thiền Quán (Thiền Minh Sát) Kinh Sách
܀ Súp chua cay Ẩm Thực Chay
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ động đất ở Haiti 2010 Hoạt Động Từ Thiện


Vì quá tham trong của cải nên người đã tự giết lấy mình.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ