۞ Các bài khác ۞
܀ Nấm trai kho xả Ẩm Thực Chay
܀ Giới thiệu pháp thiền nguyên thủy của Đức Phật Kinh Sách
܀ Trị mề đay Y Học Đông Tây
܀ Cõi An Nhiên Thơ Thiền
܀ Mười hai đại nguyện của Đức Quán Thế Âm Kinh Sách
܀ Chư tăng và Phật tử Chùa Viên Quang tặng quà Tết 2011 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Bông hẹ xào Ẩm Thực Chay
܀ Bò kho Ẩm Thực Chay
܀ Cá kho Bồ Đề Ẩm Thực Chay
܀ Xử trí khi trẻ chảy máu cam Y Học Đông Tây


Có tài trí mà không tu thì chỉ có suy nghĩ lăng xăng tạp niệm.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ