۞ Các bài khác ۞
܀ Chả lụa Ẩm Thực Chay
܀ Cơm tấm bì chả Ẩm Thực Chay
܀ Bước hành hương vào hạ Thơ Thiền
܀ Bánh xèo giòn ngon Ẩm Thực Chay
܀ Bình minh trên Thiền thất Thơ Thiền
܀ Lợi ích của Thiền Hành Kinh Sách
܀ Tàu hủ kho nước dừa Ẩm Thực Chay
܀ Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Phật Tử phát tâm cứu trợ đồng bào lũ lụt tại Việt Nam 2013 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Kinh tăng chi bộ Kinh Sách


Chiến thắng được chính mình là một chiến công oanh liệt.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ