۞ Các bài khác ۞
܀ Ớt Đà Lạt dồn cá Bồ Đề Ẩm Thực Chay
܀ Kinh trường bộ Kinh Sách
܀ Thực Tập Thiền Quán (Thiền Minh Sát) Kinh Sách
܀ Tôi thấy Phật Thơ Thiền
܀ Sự tích Chuẩn Đề Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Trị đau lưng Y Học Đông Tây
܀ Bánh xèo giòn ngon Ẩm Thực Chay
܀ Bì cuốn Ẩm Thực Chay
܀ Thập tam Tổ Sư Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Súp măng tây cua biển Ẩm Thực Chay


Ta như người bệnh, thiện tri thức như bác sĩ, lời của thiện tri thức như thuốc hay.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ