۞ Các bài khác ۞
܀ Bún bò huế Ẩm Thực Chay
܀ Nấm trai kho xả Ẩm Thực Chay
܀ Kinh nhật tụng cư sỉ (tóm tắt) Kinh Sách
܀ Trị hôi miệng Y Học Đông Tây
܀ Tìm Mẹ Thơ Thiền
܀ Kinh tăng chi bộ Kinh Sách
܀ Canh chua Thái Ẩm Thực Chay
܀ Há cảo Ẩm Thực Chay
܀ Căn bản pháp hành Thiền Kinh Sách
܀ Kinh Trung Bộ Kinh Sách


Tự xét tâm tính đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ