۞ Các bài khác ۞
܀ Bún xào Ẩm Thực Chay
܀ Giấc Mơ Sông Hằng Thơ Thiền
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ bão lụt miền Trung 2010 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Bông hẹ xào Ẩm Thực Chay
܀ Phút Nhiệm Mầu Thơ Thiền
܀ Mười bốn điều răn của Phật Thích Ca Kinh Sách
܀ La Hầu La Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Sự tích Đường Huyền Trang Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Cõi An Nhiên Thơ Thiền
܀ Sự tích Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Tích Phật Và Bồ Tát


Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ