۞ Các bài khác ۞
܀ Trị mụn nhọt Y Học Đông Tây
܀ Kinh Tiểu Bộ Kinh Sách
܀ Ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẽ đẹp của Phật Thích Ca Kinh Sách
܀ Tiếng ru ngàn đời Thơ Thiền
܀ Như lòng Bụt thương Thơ Thiền
܀ Chư tăng và Phật tử Chùa Viên Quang tặng quà Tết 2011 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Canh chua Thái Ẩm Thực Chay
܀ Năm pháp tu Thơ Thiền
܀ Kính mừng Phật đản Thơ Thiền
܀ Khái quát về nguồn gốc kinh A-hàm Kinh Sách


Có tài trí mà không tu thì chỉ có suy nghĩ lăng xăng tạp niệm.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ