۞ Các bài khác ۞
܀ Chữa rối loạn tiêu hóa Y Học Đông Tây
܀ Bát nhã tâm kinh giảng giải Kinh Sách
܀ Sự tích Phật A Di Đà Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Kiều Trần Như Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Trị mề đay Y Học Đông Tây
܀ Khái quát lịch sử truyền bá kinh điển và đặc điểm của Kinh tạng Nikàya Kinh Sách
܀ Kinh tụng Kinh Sách
܀ Hoa rụng sân chùa Thơ Thiền
܀ Bình minh trên Thiền thất Thơ Thiền
܀ Đạo đức Thơ Thiền


Không có cái gì không làm được, chỉ sợ mình không quyết chí làm mà thôi.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ