۞ Các bài khác ۞
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ bão lụt miền Trung 2009 (đợt 2) Hoạt Động Từ Thiện
܀ Canh cải rong biển Ẩm Thực Chay
܀ Tam Tạng kinh điển nguyên thủy Kinh Sách
܀ Chữa suy nhược cơ thể Y Học Đông Tây
܀ Khái quát về nguồn gốc kinh A-hàm Kinh Sách
܀ Canh chua Thái Ẩm Thực Chay
܀ Trị hôi miệng Y Học Đông Tây
܀ Người Trung Quốc đầu tiên xuất gia Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Xa Nặc Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Chả lụa Ẩm Thực Chay


Nhà nên lợp vào lúc trời chưa mưa, Phật tử nên tu lúc hãy còn trẻ minh mẫn.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ