۞ Các bài khác ۞
܀ Tàu hủ chiên với nấm xào rau Ẩm Thực Chay
܀ Mười hai đại nguyện của Đức Quán Thế Âm Kinh Sách
܀ Bò bía Ẩm Thực Chay
܀ Nghi thức sám hối và tụng giới Kinh Sách
܀ Nấm trai kho xả Ẩm Thực Chay
܀ Sự tích Đường Huyền Trang Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Tự tri Thơ Thiền
܀ Trị mụn nhọt Y Học Đông Tây
܀ Sự tích Phật Hoàng Trần Nhân Tông Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Thập tam Tổ Sư Tích Phật Và Bồ Tát


Ta như người bệnh, thiện tri thức như bác sĩ, lời của thiện tri thức như thuốc hay.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ