۞ Các bài khác ۞
܀ Đạo đức Thơ Thiền
܀ Kinh nhật hành (tóm tắt) Kinh Sách
܀ Chả lụa Ẩm Thực Chay
܀ Xa Nặc Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Nhẫn Thơ Thiền
܀ Hủ tiếu Nam Vang Ẩm Thực Chay
܀ Kinh Tiểu Bộ Kinh Sách
܀ Ớt Đà Lạt dồn cá Bồ Đề Ẩm Thực Chay
܀ Bò kho Ẩm Thực Chay
܀ Chư tăng và Phật tử Chùa Viên Quang tặng quà Tết 2011 Hoạt Động Từ Thiện


Không có cái gì không làm được, chỉ sợ mình không quyết chí làm mà thôi.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ