۞ Các bài khác ۞
܀ Sự tích Phật Hoàng Trần Nhân Tông Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Mùa xuân Phật hiện Thơ Thiền
܀ Tích pháp cú Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Xử trí khi trẻ chảy máu cam Y Học Đông Tây
܀ Chữa suy nhược cơ thể Y Học Đông Tây
܀ Chả giò Ẩm Thực Chay
܀ Nui xào thập cẩm Ẩm Thực Chay
܀ Thuyền trí tuệ Thơ Thiền
܀ Chư tăng và Phật tử Chùa Viên Quang tặng quà Tết 2011 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Tam Tạng kinh điển nguyên thủy Kinh Sách


Chiến thắng được chính mình là một chiến công oanh liệt.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ