۞ Các bài khác ۞
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ bão lụt miền Trung 2009 (đợt 2) Hoạt Động Từ Thiện
܀ Khoai tây xào Ẩm Thực Chay
܀ Lợi ích của Thiền Hành Kinh Sách
܀ Tiếng ru ngàn đời Thơ Thiền
܀ Bò kho Ẩm Thực Chay
܀ Căn bản pháp hành Thiền Kinh Sách
܀ Trị mụn Y Học Đông Tây
܀ Thực Tập Thiền Quán (Thiền Minh Sát) Kinh Sách
܀ Sự tích Phổ Hiền Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Há cảo Ẩm Thực Chay


Nhà nên lợp vào lúc trời chưa mưa, Phật tử nên tu lúc hãy còn trẻ minh mẫn.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ