۞ Các bài khác ۞
܀ Quán Niệm Hơi Thở (Anapana Sati) Kinh Sách
܀ Nghi Thức Căn Bản Trong Khóa Thiền Kinh Sách
܀ Người Trung Quốc đầu tiên xuất gia Tích Phật Và Bồ Tát
܀ La Hầu La Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Bước hành hương vào hạ Thơ Thiền
܀ Nui xào thập cẩm Ẩm Thực Chay
܀ Tàu hủ kho tương Ẩm Thực Chay
܀ Nghi thức tụng niệm Kinh Sách
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ bão lụt miền Trung 2010 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp Tích Phật Và Bồ Tát


Thuốc hay thì đắng, song trị lành được bệnh.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ