۞ Các bài khác ۞
܀ Thuyền trí tuệ Thơ Thiền
܀ Lợi ích của Thiền Hành Kinh Sách
܀ Bò kho Ẩm Thực Chay
܀ Sự tích Phổ Hiền Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Chả chưng Ẩm Thực Chay
܀ Sự tích Quan Âm Thị Kính Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Cơm chiên cá mặn Ẩm Thực Chay
܀ Canh khoai mỡ Ẩm Thực Chay
܀ Mùa xuân Phật hiện Thơ Thiền
܀ Kinh trường bộ Kinh Sách


Khi nào sự sân hận phát sanh thì con người trở thành mù tối.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ