۞ Các bài khác ۞
܀ Hoa rụng sân chùa Thơ Thiền
܀ Sự tích Quan Âm Thị Kính Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ bão lụt miền Trung 2009 (đợt 2) Hoạt Động Từ Thiện
܀ Chữa bệnh tiểu đường bằng trái đậu bắp Y Học Đông Tây
܀ Sám tu là cội phúc Thơ Thiền
܀ Tôi thấy Phật Thơ Thiền
܀ Nét Cọ Cuộc Đời Thơ Thiền
܀ Bún tàu kho tương Ẩm Thực Chay
܀ Canh khổ qua Ẩm Thực Chay
܀ Mười hai đại nguyện của Phật Dược Sư Kinh Sách


Tự xét tâm tính đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ