۞ Các bài khác ۞
܀ Canh nui Ẩm Thực Chay
܀ Tàu hủ kho nước dừa Ẩm Thực Chay
܀ Bát nhã tâm kinh giảng giải Kinh Sách
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ động đất ở Nepal 2015 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Tự tri Thơ Thiền
܀ Hủ tiếu Nam Vang Ẩm Thực Chay
܀ Trị bạc và rụng tóc Y Học Đông Tây
܀ Khoai tây xào Ẩm Thực Chay
܀ Sự tích Phật Di Lặc Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức Tích Phật Và Bồ Tát


Khi cái tâm sợ hãi đã ngự trị thì làm gì có tâm an định.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ