۞ Các bài khác ۞
܀ Tàu hủ ky quay Ẩm Thực Chay
܀ Hủ tiếu Nam Vang Ẩm Thực Chay
܀ La Hầu La Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Tự tri Thơ Thiền
܀ Cấp Cô Độc Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ động đất ở Nepal 2015 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Kinh nhật hành (tóm tắt) Kinh Sách
܀ Canh khổ qua Ẩm Thực Chay
܀ Bát nhã tâm kinh giảng giải Kinh Sách
܀ Bốn mươi tám đại nguyện của Phật A Di Đà Kinh Sách


Ta như người bệnh, thiện tri thức như bác sĩ, lời của thiện tri thức như thuốc hay.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ