۞ Các bài khác ۞
܀ Sự tích Đại Thế Chí Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Chữa bệnh tiểu đường bằng trái đậu bắp Y Học Đông Tây
܀ Hủ tiếu Nam Vang Ẩm Thực Chay
܀ Kinh nhật hành (tóm tắt) Kinh Sách
܀ Sự tích Quan Âm Thị Kính Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Giấc Mơ Sông Hằng Thơ Thiền
܀ Trị mụn nhọt Y Học Đông Tây
܀ Bún xào Ẩm Thực Chay
܀ Sự tích Chuẩn Đề Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát


Là Phật tử thì không còn kẻ thù, nếu có, thì chúng là tham, sân, si mà thôi.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ