۞ Các bài khác ۞
܀ Năm pháp tu Thơ Thiền
܀ Mười bốn điều răn của Phật Thích Ca Kinh Sách
܀ Cho bỏ lúc trăm năm Thơ Thiền
܀ Chư tăng và Phật tử Chùa Viên Quang tặng quà Tết 2011 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Trị biến chứng tiểu đường Y Học Đông Tây
܀ La Hầu La Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Lẩu thập cẩm Ẩm Thực Chay
܀ Tiếng ru ngàn đời Thơ Thiền
܀ Tự tri Thơ Thiền
܀ Phật tử và các cơ sở thương mại ủng hộ Tất Niên 2010 Hoạt Động Từ Thiện


Tự xét tâm tính đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ