۞ Các bài khác ۞
܀ Ớt Đà Lạt dồn cá Bồ Đề Ẩm Thực Chay
܀ Phật tử và các cơ sở thương mại ủng hộ Tất Niên 2010 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Kinh Nhựt hành của người tại gia tu Phật Kinh Sách
܀ Dưa muối kho tương Ẩm Thực Chay
܀ Tàu hủ kho tương Ẩm Thực Chay
܀ Lịch sử Tam Tạng kinh điển Kinh Sách
܀ Đề Bà Đạt Đa Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Tự tri Thơ Thiền
܀ Lợi ích của Thiền Hành Kinh Sách
܀ Cơm tấm bì chả Ẩm Thực Chay


Người con Phật không bao giờ làm cho ai lo sợ và bất an.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ