۞ Các bài khác ۞
܀ Kinh nhật tụng của cư sỉ Kinh Sách
܀ Tàu hủ chiên sốt cà Ẩm Thực Chay
܀ Dưa muối xào trứng Ẩm Thực Chay
܀ Thuyền trí tuệ Thơ Thiền
܀ Bún bò huế Ẩm Thực Chay
܀ Sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Bánh bao Ẩm Thực Chay
܀ Cơm chiên cá mặn Ẩm Thực Chay
܀ Cấp Cô Độc Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Cho bỏ lúc trăm năm Thơ Thiền


Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ