۞ Các bài khác ۞
܀ Canh nấm hạt sen Ẩm Thực Chay
܀ Kính mừng Phật đản Thơ Thiền
܀ Bún xào Ẩm Thực Chay
܀ Bát nhã tâm kinh giảng giải Kinh Sách
܀ Thực Tập Thiền Quán (Thiền Minh Sát) Kinh Sách
܀ Trị mụn Y Học Đông Tây
܀ Vu Lan Nhớ Mẹ Thơ Thiền
܀ Lịch sử Tam Tạng kinh điển Kinh Sách
܀ Soi lòng Thơ Thiền
܀ Trong tầm tay Thơ Thiền


Tu là tìm Bản Lai Diện Mục. Pháp môn mà ta cần tu tập chính là tâm Pháp.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ