۞ Các bài khác ۞
܀ Chữa rối loạn tiêu hóa Y Học Đông Tây
܀ Sự tích Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Lợi ích của Thiền Hành Kinh Sách
܀ Kinh Nhựt hành của người tại gia tu Phật Kinh Sách
܀ Canh cải rong biển Ẩm Thực Chay
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ bão lụt miền Trung 2009 (đợt 2) Hoạt Động Từ Thiện
܀ Nui xào thập cẩm Ẩm Thực Chay
܀ Sự tích Phật A Di Đà Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Tàu hủ kho nước dừa Ẩm Thực Chay
܀ Soi lòng Thơ Thiền


Phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ