۞ Các bài khác ۞
܀ Phật Tử phát tâm cứu trợ đồng bào lũ lụt tại Việt Nam 2013 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Canh nui Ẩm Thực Chay
܀ Bước hành hương vào hạ Thơ Thiền
܀ Bì chay Ẩm Thực Chay
܀ Mất mẹ Thơ Thiền
܀ Bì cuốn Ẩm Thực Chay
܀ Bún bò huế Ẩm Thực Chay
܀ Xuân tâm ca Thơ Thiền
܀ A La Hán gặp nạn Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Hủ tiếu Nam Vang Ẩm Thực Chay


Là Phật tử thì không còn kẻ thù, nếu có, thì chúng là tham, sân, si mà thôi.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ