۞ Các bài khác ۞
܀ Nhẫn Thơ Thiền
܀ Trị phong thấp Y Học Đông Tây
܀ Tàu hủ kho nước dừa Ẩm Thực Chay
܀ Có hề chi Thơ Thiền
܀ Tiếng ru ngàn đời Thơ Thiền
܀ Bún xào Ẩm Thực Chay
܀ Kinh nhật tụng của cư sỉ Kinh Sách
܀ Tu đi kẻo trể lỡ xuân thì Thơ Thiền
܀ Giấc Mơ Sông Hằng Thơ Thiền
܀ Trị mụn nhọt Y Học Đông Tây


Hành động của ta như thế nào, nó sẽ đưa ta đi đến kết quả như thế ấy.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ