۞ Các bài khác ۞
܀ Nghi Thức thọ Tam quy, Ngũ giới và Bát quan trai giới Kinh Sách
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ động đất ở Nepal 2015 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Bún tàu kho tương Ẩm Thực Chay
܀ Hoa rụng sân chùa Thơ Thiền
܀ Tàu hủ kho tương Ẩm Thực Chay
܀ Nghi Lễ công phu chiều Kinh Sách
܀ Trị mề đay Y Học Đông Tây
܀ Sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Cơm tấm bì chả Ẩm Thực Chay
܀ Xuân viễn xứ Thơ Thiền


Có tài trí mà không tu thì chỉ có suy nghĩ lăng xăng tạp niệm.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ