۞ Các bài khác ۞
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ bão lụt miền Trung 2010 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Cơm chiên cá mặn Ẩm Thực Chay
܀ Soi lòng Thơ Thiền
܀ Trị Gout (Gút) Y Học Đông Tây
܀ Chả chưng Ẩm Thực Chay
܀ Chữa bệnh tiểu đường bằng trái đậu bắp Y Học Đông Tây
܀ Chả giò Ẩm Thực Chay
܀ Canh nui Ẩm Thực Chay
܀ Cơm chiên Dương Châu Ẩm Thực Chay
܀ Mùa xuân Phật hiện Thơ Thiền


Tu là biết mình sai mỗi khi khởi tâm động niệm.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ