۞ Các bài khác ۞
܀ Kiều Trần Như Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Xuân tâm ca Thơ Thiền
܀ Giấc Mơ Sông Hằng Thơ Thiền
܀ Sự tích Quan Âm Thị Kính Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Tàu hủ chiên với nấm xào rau Ẩm Thực Chay
܀ Tàu hủ ky quay Ẩm Thực Chay
܀ Nhớ mẹ Thơ Thiền
܀ Hoa rụng sân chùa Thơ Thiền
܀ Trị mụn nhọt Y Học Đông Tây
܀ Da Du Đà La Tích Phật Và Bồ Tát


Tu là biết mình sai mỗi khi khởi tâm động niệm.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ