۞ Các bài khác ۞
܀ Sự tích Phật Di Lặc Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Tàu hủ chiên với nấm xào rau Ẩm Thực Chay
܀ Ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẽ đẹp của Phật Thích Ca Kinh Sách
܀ Kiều Trần Như Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Phở Ẩm Thực Chay
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ bão lụt miền Trung 2009 (đợt 2) Hoạt Động Từ Thiện
܀ Cá kho Bồ Đề Ẩm Thực Chay
܀ Tích pháp cú Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Gỏi ngũ sắc Ẩm Thực Chay
܀ Kinh nhật tụng cư sỉ (tóm tắt) Kinh Sách


Người con Phật chỉ luôn thấy lỗi của mình, chứ không thấy lỗi của người
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ