۞ Các bài khác ۞
܀ Hủ tiếu mì Ẩm Thực Chay
܀ Kinh tăng chi bộ Kinh Sách
܀ A La Hán ăn mày Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Mất mẹ Thơ Thiền
܀ Trị côn trùng cắn hoặc đốt Y Học Đông Tây
܀ Thập tam Tổ Sư Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Bát nhã tâm kinh giảng giải Kinh Sách
܀ Kinh nhật tụng cư sỉ (tóm tắt) Kinh Sách
܀ Cơm chiên cá mặn Ẩm Thực Chay
܀ Trị hôi miệng Y Học Đông Tây


Người con Phật quyết không làm khổ một ai.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ