۞ Các bài khác ۞
܀ Quán Niệm Hơi Thở (Anapana Sati) Kinh Sách
܀ A La Hán ăn mày Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Trị hôi miệng Y Học Đông Tây
܀ Lợi ích của Thiền Hành Kinh Sách
܀ Tàu hủ kho tương Ẩm Thực Chay
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ động đất ở Haiti 2010 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Súp chua cay Ẩm Thực Chay
܀ Mười hai đại nguyện của Phật Dược Sư Kinh Sách
܀ Kinh nhật hành (tóm tắt) Kinh Sách
܀ Kính mừng Phật đản Thơ Thiền


Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tham dục dễ sanh.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ