GIÁO PHÁP CHÂN LÝ

Tội Lỗi Lớn Nhất Của Đời Người Là Lừa Người Dối Mình
Thần thông và nghiệp lực Wednesday, Nov 10, 2010
Ða số Phật tử tu theo đạo Phật không nhiều thì ít đều có liên tưởng đến những hiện tượng huyền bí, đó là thần thông. Vậy thần thông có phải là cái chúng ta nương tựa, để cho chúng ta tin cậy, để cho chúng ta học hỏi luyện tập không?
Bước đầu hành Thiền Monday, Nov 01, 2010
Qua kinh nghiệm cá nhân cũng như qua các trao đổi với các bạn thiền sinh khác, tôi nghĩ rằng chúng ta cần có một chương trình hành thiền tại nhà, sắp đặt rõ ràng tuần tự từng bước.
Về pháp tu Thiền Saturday, Oct 23, 2010
Trước hết, chúng ta hãy thử tự trả lời câu hỏi: "Thiền là gì?" Một câu hỏi tuy đơn giản, nhưng có lẽ sẽ có nhiều lối trả lời khác nhau. Theo ngữ nguyên, Thiền là cách nói tắt của chữ "thiền-na", là lối phiên âm Hán Việt của chữ Phạn Jhana, hay Dhyana trong Sanskrit. Thiền-na, trong kinh điển nguyên thủy, dùng để chỉ mức độ an định đặc biệt khi luyện tâm.
Chỗ gặp và không gặp giữa Thiền và Tịnh Saturday, Oct 23, 2010
Hôm nay, tôi sẽ nói đề tài: “Chỗ gặp gỡ và chỗ không gặp gỡ giữa Thiền tông và Tịnh độ tông.” Phật giáo Việt Nam chúng ta có chia ra nhiều tông phái, nhưng xét kỹ thì có ba tông chính: Thiền tông, Tịnh độ tông và Mật tông.
Bản chất và con đường giác ngộ Wednesday, Oct 13, 2010
Nếu hiểu theo tâm lý học và nhận thức luận thì giác ngộ là một quá trình chuyển hóa. Trước hết là sự chuyển hóa về tri thức: ngu muội được thay thế bằng tuệ giác. Thứ hai là sự chuyển hóa tình cảm: thái độ sợ hãi và lo âu được thay thế bằng sự an tịnh và vô uý; đau khổ bằng hạnh phúc. Thứ ba là sự chuyển hóa trong thái độ: chấp thủ được thay thế bằng ly tham.
Niết-Bàn: Bản Chất và Mục Tiêu Giác Ngộ Saturday, Oct 09, 2010
Hiểu Niết-bàn bằng các ý niệm của các truyền thống hữu thần, chẳng hạn tương đương với Phạm Thiên hay tiểu ngã trong Áo Nghĩa Thư hoặc là thượng đế của các tôn giáo khác hay là khái niệm Ðạo trong Lão giáo v.v... sẽ dẫn đến sự ngộ nhận cho rằng Niết-bàn là siêu nhiên.
Vô Ngã là Niết Bàn Wednesday, Sep 29, 2010
Đạo Phật như một vườn hoa, mà người xuất gia là người giữ gìn, chăm sóc, cần phải biết rõ từng bông hoa... Người xuất gia là chủ vườn, chứ không phải là người ngoại cuộc, chỉ cỡi ngựa xem hoa đã vội phê phán bình phẩm đủ cách.
Luật nghiệp quả Thursday, Sep 09, 2010
Chúng ta không có lý do gì để phải có cảm giác xa cách với bất cứ một việc gì hay một ai bởi vì chúng ta đã từng là tất cả và đã từng làm tất cả những điều đó.
Duyên Khởi và Vô Ngã Sunday, Aug 15, 2010
Duyên khởi là giáo lý mà từ đó Thế Tôn giác ngộ Vô Thượng Bồ-đề. Từ đấy, Thế Tôn được Trời, Người tôn xưng với mười hiệu Như Lai. Không có một sử liệu nào, cũng không có một bản Kinh nào nói khác đi về nội dung chứng ngộ đó của Thế Tôn.
Trí tuệ trong Đạo Phật Friday, Jul 30, 2010
Mục đích của Đạo Phật là diệt khổ và đem vui cho mọi loài, nhưng phải là người có trí mới biết được con đường đưa đến an lạc và hạnh phúc. Mục đích của Đạo Phật là giải thoát và giác ngộ, và chỉ có trí tuệ (Pannà) mới là phương tiện duy nhất đưa loài người đến bờ giải thoát và giác ngộ.

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Chữa suy nhược cơ thể Y Học Đông Tây
܀ Bún tàu kho tương Ẩm Thực Chay
܀ Xuân tâm ca Thơ Thiền
܀ Nghi thức trì trú Đại Bi Kinh Sách
܀ Xử trí khi trẻ chảy máu cam Y Học Đông Tây
܀ Súp chua cay Ẩm Thực Chay
܀ Bún Măng Ẩm Thực Chay
܀ Trị côn trùng cắn hoặc đốt Y Học Đông Tây
܀ Trị mụn Y Học Đông Tây
܀ Thập tam Tổ Sư Tích Phật Và Bồ Tát


Người con Phật quyết chí đi vào đại lộ giải thoát, ra khỏi vô minh phiền não.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ