GIÁO PHÁP CHÂN LÝ

Đáng Thương Lớn Nhất Của Đời Người Là Tự Ti
Quan niệm về Niết Bàn Sunday, Apr 14, 2013
Một hành giả tu tập đạt được quả vị A- La-hán xem như tương đồng với Niết-Bàn (hữu dư). Tuy nhiên, trên bình diện Pháp tướng, vấn đề này vẫn còn có nhiều góc độ khảo sát để thỏa mãn tri thức.
Mười điều trọng yếu của sự tu hành Sunday, Apr 14, 2013
Phật pháp quan trọng nhất là thực hành. Có bà cụ một chữ cũng không biết, hoàn toàn không hiểu kinh dạy, chỉ biết ăn chay, lạy Phật, chí thành niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật mà được vãng sanh.
Hành giả niệm Phật Saturday, Jul 28, 2012
Từ xưa cho tới nay, giáo lý đạo Phật vẫn là kho tàng tri thức giải thoát khổ đau cho nhân loại. Pháp Phật dạy như liều thuốc quí trị bệnh phiền não của chúng sanh.
Lời Phật dạy liên quan đến người nữ Saturday, Jun 16, 2012
Mặc dù, thực sự Đức Phật nâng cao thân phận người phụ nữ, Ngài đã thể hiện qua sự giữ giới của Ngài và khuyên dạy các để tử từ thời này sang thời khác, nhưng Ngài vẫn nhận biết được sự khác biệt về vấn đề xã hội và sinh lý giữa người nam và người nữ vẫn còn tồn tại.
Vì hạnh phúc và an lạc cho mọi người Saturday, Jun 16, 2012
Đức Phật nói: Chúng sinh bị trầm luân trong bể khổ luân hồi. Bể khổ đó không phải là bể nước mặn. Nếu bể khổ là nước mặn thì chỉ cần lên núi ở tức khỏi bị khổ, khỏi bị trầm luân.
Đừng rơi vào ma nghiệp Saturday, Feb 11, 2012
Tôn giáo không thể nào tự có, nếu con người không có niềm tin. Và Tôn giáo không thể nào chân chính, khi viện dẫn những quyền lực siêu nhiên để khủng bố con người và vinh danh Thần linh để giết hại con người và muôn thú.
Sử dụng tiền bạc đúng pháp Saturday, Feb 11, 2012
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi. Rồi vua Pasenadi nước Kosala, vào buổi trưa đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với vua Pasenadi đang ngồi một bên:
Triết lý nhà Phật sâu sắc ở Tây Du Ký Saturday, Dec 17, 2011
Bốn nhân vật (Tam Tạng, Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng) của Tây du ký biểu hiện cho bốn "cái thức" của mỗi con người chúng ta.
Người cư sĩ gương mẫu Wednesday, Nov 09, 2011
Chúng đệ tử của Phật gồm hai thành phần chính yếu là người xuất gia và người cư sĩ Phật tử. Không riêng gì người xuất gia, người cư sĩ Phật tử cũng đóng góp một vai trò quan trọng trong đời sống tu học và hộ trì Chánh pháp.
Ai thấy pháp là thấy Phật, ai thấy Phật là thấy pháp Wednesday, Nov 09, 2011
Nội dung mà chúng ta sẽ thảo luận trong bài viết ngắn này là “Ai thấy pháp là người ấy thấy Phật, ai thấy Phật người ấy thấy pháp”. Thật ra chủ đề này không phải tác giả tự đặt mà vốn là lời Phật dạy, được tìm thấy nhiều nơi trong kinh A hàm hay Nikaya.

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Lễ an vị đức Quán Thế Âm Hình Ảnh Phật Sự
܀ Lễ dâng đèn Dược Sư 2014 (Album 2) Hình Ảnh Phật Sự
܀ Có hề chi Thơ Thiền
܀ Ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẽ đẹp của Phật Thích Ca Kinh Sách
܀ Bông hẹ xào Ẩm Thực Chay
܀ Sự tích Phật Hoàng Trần Nhân Tông Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Tàu hủ Ẩm Thực Chay
܀ Sự tích thập bát A La Hán Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Thập đại đệ tử của Phật Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Tu đi kẻo trể lỡ xuân thì Thơ Thiền


Có tài trí mà không tu thì chỉ có suy nghĩ lăng xăng tạp niệm.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ