GIÁO PHÁP CHÂN LÝ

Tài Sản Lớn Nhất Của Đời Người Là Sức Khoẻ Và Trí Tuệ
Phương pháp hộ niệm Saturday, Apr 25, 2015
Kiếp sống của một con người rất ngắn ngủi, vô thường, vì ai cũng phải chết. Chết không có nghĩa hết, mà là bắt đầu một cuộc sống mới.
Văn phát nguyện sám hối Monday, Mar 23, 2015
Tại sao phải hành sám hối? Tôi nhận thức rằng muốn nghĩ đến vãng sanh Tịnh Độ cần phải sám hối trước, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Chỉ có sám hối nghiệp chướng của mình thề không tái tạo, mới được vãng sanh.
Hạnh Bố thí Monday, May 19, 2014
Có rất nhiều cách bố thí khác nhau: Một nụ cười tươi, một lời nói chân thật, dịu dàng, từ ái làm cho mọi người vui vẻ và hoan hỷ cũng là hạnh bố thí.
Hạnh nhẫn nhục Monday, May 19, 2014
Hạnh nhẫn nhục vô cùng quan trọng trong cuộc sống cũng như trong tu hành. Nếu không có hạnh nhẫn nhục chúng ta sẽ không thể tự kiềm chế bản thân mình. Từ đó, sẽ rất dễ rơi vào tình trạng mù quáng, gây nên bao đau khổ và tội ác mà sau đó nghĩ lại thì mọi việc đã quá muộn màng rồi.
Thuốc giải đích thực cho khổ đau Monday, May 19, 2014
Như tôi đã trình bày tóm lược trước đây, sự thực tập của tôn giáo, tinh thần hoặc giáo pháp bất cứ những gì bạn gọi nó phải là một phương pháp hoàn toàn diệt tận tất cả khổ đau, một phương pháp có thể mang lại sự chấm dứt hoàn toàn khổ đau, và không chỉ tạm thời.
Thập nhị nhân duyên Monday, Mar 24, 2014
Thập nhị nhân duyên là phép tu hành của Duyên giác thừa, phép này chủ yếu quán sát tất cả các sự vật, cho đến luân hồi, đều do nhân duyên mà phát khởi, nhân duyên hội họp thì gọi là sanh, nhân duyên tan rã thì gọi là diệt, sự thất vốn không có cái gì sanh, cái gì diệt cả.
Sắc tức là không - Không tức là sắc Monday, Mar 24, 2014
Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Từ ngữ "sắc" dùng để chỉ tất cả những vật "có" hình tướng. Chẳng hạn như là: thân người, cái bàn, cái ghế, cái cây, ngọn cỏ, dãy núi, v.v... Từ ngữ "không" dùng để chỉ tánh không của muôn pháp, của mọi vạn sự vạn vật, đều không tồn tại vĩnh viễn, không thường còn, luôn luôn đổi thay, thường hay thay đổi.
Kinh Phật nói về ngu si bị ngoại đạo gạt gẫm Monday, Mar 17, 2014
Sau phần trích dẫn toàn văn bài kinh dưới đây, chúng ta sẽ đi vào phần phân tích, xem Đức Phật đã coi việc dao động trong quan hệ với ngoại đạo, “chấp chặt tà luận, chấp chặt điên đảo luận” sẽ đưa đến hệ quả bị gạt gẫm, lợi dụng, cuối cùng là sẽ gánh lấy thiệt hại thế nào.
Đức tin của người Phật tử Monday, Mar 17, 2014
Phật ngôn ấy đã được nói ra cách đây gần ba ngàn năm nhưng giá trị minh triết của nó còn soi rọi đến tận thế kỷ văn minh ngày nay, dẫn đường cho con người biết đặt đức tin đúng chỗ, rất khoa học, hợp với chánh trí. Chỉ có đức tin ấy mới giúp ta đi tìm chân lý, tìm sự thật vậy.
Giữ tâm không cấu uế Friday, Mar 07, 2014
Giáo lý nhà Phật cho chúng ta biết rằng cái tâm vốn thanh tịnh trong sáng,nhưng bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ bên ngoài, nghĩa là do các căn (các giác quan) tiếp xúc với các trần (đối tượng của giác quan), mà tham, sân, si, và các ác bất thiện pháp dấy khởi trong tâm, làm cho tâm chở nên ô uế, mê muội, u ám, không thanh tịnh, không tỉnh táo, không sáng suốt.

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Cơm tấm bì chả Ẩm Thực Chay
܀ Giới thiệu pháp thiền nguyên thủy của Đức Phật Kinh Sách
܀ Sự tích thập bát A La Hán Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Thập tam Tổ Sư Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Kinh tụng Kinh Sách
܀ Phật Tử phát tâm cứu trợ đồng bào lũ lụt tại Việt Nam 2013 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẽ đẹp của Phật Thích Ca Kinh Sách
܀ Gỏi ngũ sắc Ẩm Thực Chay
܀ Trị côn trùng cắn hoặc đốt Y Học Đông Tây
܀ Vu Lan Nhớ Mẹ Thơ Thiền


Là Phật tử thì không còn kẻ thù, nếu có, thì chúng là tham, sân, si mà thôi.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ